Test af Ekkolod 2. Kan makrel ses på ekkoloddet

Test af Ekkolod 2.
Af Bjarne Schou

Kan makrel ses på ekkoloddet?

Efter jeg lavede den første test og skrev artiklen om test af ekkolod, hvor jeg brugte tennisbolde bundet på en line, har jeg fået en ny ide. Jeg ville finde noget mere naturligt at prøve med. Ideen fik jeg på en fisketur, hvor jeg fangede makreller på samme sted igen og igen og på ekkoloddet kunne se flere buer oppe i vandet. Men var det nu også makrel jeg så? Jeg havde ikke testgrej med, så det måtte blive på næste tur. Det var jo ”bare” at fange nogle fisk i forskellige størrelser og så prøve med dem. Jeg ville også gerne se, om jeg kunne aflive det rygte om, at makreller ikke kan ses på ekkoloddet. Det var svært at forstå, at de ikke skulle kunne ses, for jeg kunne næsten se alt andet på ekkoloddet. Lige fra tang til pirke med ophængerflue over til downriggerlodder og selv stackerklemmen, som er sat på wiren, kan ses. På StructureScanen kan jeg se min 3 mm flagline, og ved fiskestimer kan jeg se de enkelte fisk i stimen. Med så effektive instrumenter måtte makrellerne kunne ses! Så den 18. august var jeg på Storebælt igen. Det startede ellers lovende, for allerede inde ved trailerrampen i Nyborg Marina var der flere flokke af makreller. De trak rundt i overfladen og kom forbi min båd flere gange. En spinnestang blev rigget til, men de ville ikke hugge. Jeg prøvede med små og store blink, med makrelforfang og små woblere, men det hjalp ikke noget.  De ville ikke hugge. Ude ved broen brugte jeg mine normale Dipsy Diver str. 0 med en 4½ Apex efter og fik hurtigt dobbelt hug af makreller. Det blev til flere makreller, men også nogle små havørreder som dog blev genudsat og en enkelt hornfisk. Torskene fandt jeg på de sædvanlige steder ved lavbroen, men de fleste var kun 40 cm. Så da jeg fik en på 44 cm, havde jeg nok til min test. Jeg ville gerne lave testen på ca. 28 til 30 fod vand og uden for meget strøm, så jeg sejlede ind i Nyborgfjorden. Jeg havde beholdt en hornfisk på 71 cm, en torsk på 44 cm og 3 makreller på 37, 40 og 45 cm. Det var hele fisk, så de havde indvolde og svømmeblærer. Makrellerne mangler jo svømmeblæren, og jeg har altid hørt, at det var derfor at vi ikke kan se dem på ekkoloddet. Jeg startede med at binde de 3 makreller på en 3 mm flagline med 2 stk. 300 g pirke som synk og med en markørbøje foroven, så jeg kunne finde dem igen. De blev bundet, så de lå vandret i vandet, for at det ville se mest naturligt ud. Jeg sejlede frem og tilbage mange gange, men jeg var skuffet, for jeg kunne næsten ikke se dem. Jeg prøvede med mange forskellige indstillinger, men det hjalp ikke. Så jeg tog dem op igen for at binde de andre fisk på, som jeg vidste, jeg kunne se. Da makrellerne kom op, viste det sig, at der var krabber på dem, så de havde ligget på bunden. Jeg håbede på, at det var derfor, jeg ikke kunne se dem på ekkoloddet. Jeg bandt nu de andre fisk på, så jeg havde en makrel 40 cm nederst, så en makrel på 37 cm og en torsk på 44 cm og derefter en makrel på 45 cm og øverst en hornfisk på 71 cm. Der var ca. 1 m op til den første fra bunden og derefter ca. 1 m imellem dem. Nu brugte jeg et 1,5 kg anker som synk for at stramme det bedre op og nu lykkedes det fint. Alle fiskene var tydelige og selv makrellerne blev vist fint. Nu må rygtet om, at makreller ikke kan ses på ekkolod, være aflivet.  Mit ekkolod er et Lowrance HDS 10, der også har StructureScan på. Jeg har også en Lowrance HDS 10 M, så kan jeg køre ekkolod på det ene og StructureScan på det andet; det giver et godt overblik. Alle fiskene inklusive makrellerne blev vist tydeligt både på ekkoloddet og på StructureScan. Da jeg nu kun har digitalt ekkolod i båden, ved jeg ikke, om de gamle analoge ekkolod ville havde vist fiskene. Jeg prøvede med 2 forskellige transducere, en Lowrance HST-WSBL som er en 200 kHz transducer, der også kan køre 83 kHz, da det er indbygget i HDS’en, og en Airmar P66 som er en 50/200 kHz transducer. Efter at have prøvet med mange forskellige indstillinger, viste det sig, at der var stor forskel på de 2 transducere. Jeg syntes, at Lowrancen var bedst både på 83 kHz og på 200 kHz, men især på 83 kHz viste den nogle meget fine buer. Airmar P66 på 200 kHz viste ikke buer, men nogle skrå klumper og ikke så rene billeder. Som jeg har skrevet før, har Lowrance transduceren en spredning 60 grader ved 83 kHz og 20 grader ved 200 kHz, og Airmar’en har en spredning på 11 grader ved 200 kHz, så derfor vil der komme meget mere med, når jeg bruger Lowrancen, fordi det område den dækker, er mange gange større. Med Airmar’en skal jeg næsten sejle min markørbøje ned for at få fiskene med på ekkoloddet. Når dybden er 28 fod er cirklen ved en spredning på 11 grader 1,6 m i diameter ved bunden, ved 20 grader er cirklen 3,0 m i diameter ved bunden, men ved 60 grader er den hele 9,8 m i diameter ved bunden og viser derfor meget mere. Jeg prøvede også med StructureScan og fiskene blev vist fint; især på DownScanbilledet kan man se min 3 mm flagline og de 5 fisk fint.

Vedrørende indstilling af ekkoloddet vælger jeg som regel palette nr. 13, som jeg synes er flot, men der mange andre muligheder. Jeg kører med autofølsomhed slået til, for den klarer det fint, synes jeg og ellers er det nemt skrue op eller ned med op til 40% på de nederste knapper uden at skulle ind i menuen. Det er ikke som på LCX modellerne, hvor vi kørte det hele manuelt. Så har jeg tit amplitudescope slået til, for der kommer ekkoet, selv om jeg har skruet for langt ned for følsomheden. Splitskærmen bruger jeg sjældent. Det var kun for vise billeder med 2 frekvenser på. Jeg bruger normalt 83 kHz for at få det store overblik. Så bruger jeg programmet langsom trolling, støjafvisningen er sat til medium og overfladeklarheden er sat til lav, men det er forskelligt fra båd til båd. Det afhænger af bådens støj, motor m.m. Da jeg tog billedet med splitskærmen, var støj og overfladeklarhed slukket. Vedrørende indstilling af StructureScan bruger jeg palette 6, overfladeklarheden er sat til lav og til det lave vand bruger jeg 800 kHz. Følsomheden eller ”contrast” kører ikke automatisk, men skal stå omkring 50% på de 28 fod vand. Det viste sig ikke at være så kritisk, for nu da jeg havde fiskene på linen, kunne de ses helt ned til 20% og 70% følsomhed var for meget.

Screenshot med en makrel på 40 cm nederst, så en makrel på 37 cm og en torsk på 44 cm og derefter en makrel på 45 cm og øverst en hornfisk på 71 cm. Der var ca. 1 m op til den første fra bunden og så ca. 1 m imellem dem. Det er med Lowrance 200 kHz transducer. Der er en del grums med, for jeg havde slukket støjfilteret og overfladefilteret. Der er næsten ikke forskel på ekkoet fra fiskene. Det er lidt mindre fra de nederste, men jeg tror, at dem ovenover skygger for dem.  

Et DownScan billede hvor fiskene og linen ses tydeligt.

Her er et billede med både ekkolod og StructureScan.

 Her er et billede, der viser fiskene som jeg brugte.