Net

Et stort og stærk net er vigtigt til landingen. En net med en bredde på en meter er slet ikke for stort til laksefiskeriet. Mange laks på omkring 10 kg og derover er over 1 meter lange. Hvis netningen skal være nogenlunde sikker er det vigtigt med et net der er stort nok og en net der er stærkt og kan holde til presset. Cumnings laver nogle fantastiske net der både er stærke, kan slås sammen og som har stor bredde og dyb netpose.

net1 net2

Når landingen skal foretages er det vigtig at huske på at en laks ikke kan bakke, men den kan lave pludselige lynhurtige sprint fremad og den kan vride sig. En af de fejl der ofte sker er at man forsøger at lande laksen bagfra. Når laksen mærker nettet laver den ofte en sprint fremad og hvis man er så uheldig at krogen fra agene får fat i netkanten, sker det oftest at laksen afkroger sig selv og svømmer ud i friheden. Den bedste teknik er at få trættet fisken og når den er klar til netning så få den op på siden af båden og vente på det rigtige øjeblik. Netposen holdes med den ene hånd så den ikke slasker i vandet og når man så beslutter sig for at tidspunktet er korrekt så skal man være resolut og føre nettet ned under fisken og helst op foran hovedet først og så bare få løftet. Fisken vil som oftest søge nedad og dermed lige ned i netposen. Nu løftes stangen på nettet op i luften så netposen “lukkes”. Nu kan laksen stille og roligt løftes om bord.

Man kan også sætte en klemme på stangen der holder netposen. Den udløser selv når fisken kommer i nettet.

netklemme

Her har ALTOMTROLLING.DK samlet nogle forslag.