NMEA0183 netværk forklaret

NMEA0183 netværk er ofte grund til hovedbrud, men meget værdifuldt når det virker. Herunder vil vi forsøge at forklare og forenkle NMEA0183 netværket.

Vi kigger på NMEA0183 netværket og giver en nem forståelig forklaring af det, samt nogle eksempler. Nedenstående skal ses som en simplificeret gennemgang af NMEA0183. Skulle du være interesseret i en mere detaljeret gennemgang af NMEA0183 så kan du finde den her.

NMEA0183

NMEA0183 er en protokol til at dele data mellem dine enheder på båden. Man kan dele numeriske data i mellem enhederne, dvs. fx GPS data eller lign.

 • NMEA0183 virker ved at man har en enhed der er den der “taler”  og så har man nogle enheder der “lytter”. En enhed kan “tale” til op til 3 andre enheder, men en enhed kan kun lytte til én anden enhed. Det er en meget vigtig detalje! Altså kan en enhed “tale” til flere andre enheder, men kun “lytte” til én enhed!
 • En NMEA0183 kompatibelt enhed vil altså have ledninger til at sende fra og til at modtage via. Du kan finde oplysninger om hvilke ledninger der er til hvad, i din enheds manual. Ledningerne kan blive kaldt en masse forskellige ting. De ledninger der bruges til at “tale” fra kaldes som oftest enten Transmit, Out eller TX og dem der “lytter” kaldes som oftest enten Receive, In eller RX. Så hver enkelt NMEA0183 ledning vil altså være enten en der “taler” eller en der “lytter”.
 • Ledningerne til NMEA0183 er yderligere defineret ved deres polaritet. Det vil sige at nogle af ledninger er + (positive) og nogle er – (altså negative). De negative kan også være benævnt som Ground

Ovenstående er grundlæggende i NMEA0183 netværket, så hvis du stadig er lidt i tvivl, så læs det lige et par gange.

Hvordan skal det så sættes sammen?

Der er nogle få enkle regler, når du skal sætte NMEA0183 netværket sammen.

 • Du skal overholde polariteterne. Det betyder at:
  • + (positive) sættes til + (positive)
  • – (negative/ground) sætte til – (negative/ground)
 • En “tale” ledning skal altid sættes til en “lytte” ledning. En “lytte” ledning skal altid sættes til en “tale” ledning.

Hvis du overholder ovenstående, så vil dit NMEA0183 netværk fungere.

Eksempler

Forestil dig at du har en GPS, en VHF, et Ekkolod og en radar. Alle enhederne kan gøre brug af GPS data. VHF radioen til DSC, Ekkoloddet til at markere Waypoint og radaren til at vise positionen på et ekko. Så vi skal altså have GPS enheden til at “tale” til de andre enheder der altså skal “lytte”. Det kan lade sig gøre da en enhed jo godt kan “tale” til flere andre enheder. På den måde får vi GPS data ud til alle enhederne. GPS enheden har altså et sæt ledninger til at “tale” fra (Transmit) og alle de andre enheder har et sæt ledninger til at “lytte” (Receive) med. Jævnfør ovenstående ved vi også at hvert sæt ledninger består af en + (positiv) og en – (negativ). Så vi skal altså blot sætte GPS enhedens “tale” ledninger sammen med de andres enheders “lytte” ledninger og overholde polariteterne. Det vil sige at vi sætter “tale” + fra GPS sammen med “lytte” + fra hver af de andre enheder og “tale” – fra GPS sammen med “lytte” – fra hver af de andre enheder.

GPS enheden kan stadig lytte til én anden enhed. Så hvis vi forestiller os at vi gerne vil have dybden fra Ekkoloddet over i GPS enheden, så skal vi altså have fat i Ekkoloddets “tale” ledninger og GPS enhedens “lytte” ledninger og igen overholde polariteterne. Og det kommer til at se således ud.

Nu modtager GPS enheden altså data fra Ekkoloddet og GPS enheden sender data til Ekkolod, radar og VHF.

Nogle enheder kan have flere NMEA0183 kanaler eller porte. Hver kanal eller port følger ovenstående regler. Så hvis din enhed har 2 NMEA0183 porte, så kan hver port altså “lytte” til én NMEA0183 enhed og i alt så altså lytte til 2 andre enheder. Det kunne se således ud.

Nu “taler” GPS enheden til 3 andre enheder og “lytter” til data fra 2 andre enheder, men på hver sin port.

Hvis du af en eller anden grund har brug for at en enhed skal lytte til flere en 2 andre enheder, skal du bruge en multiplexer. Forestil dig multiplexeren som en der sørger for at en 3 sporet motorvej snævrer ind til 1 spor. Multiplexeren tager simpelthen data fra alle dataspor ind og samler dem til ét dataspor der så kan føres ind i det apparat der skal “lytte”. Det er ikke særlig udbredt og en meget bedre teknologi når mange enheder skal tale sammen er NMEA2000.

Et virkeligt eksempel

Du vil gerne have en Lowrance HDS Gen2 touch til at sende GPS data til en RO4700 CHF radio så den kan bruge DSC.

Du starte med at finde installationsmanualen til HDS enheden og finde NMEA0183 forbindelserne.

Har kan vi altså se at HDS enheden har 1 port til at “tale” med (Transmit) og en port til at “lytte” med (Receive).  Vi skal have HDS enheden til at “tale” og skal derfor bruge Transmit ledningerne som her er gul (yellow) og blå (blue). De har dog ikke gjort sig den ulejlighed at vise polariterne, men så er det normalt at man angiver + først og en hurtig google søgning bekræfter dette. Så altså Transmit + er gul og Transmit – er blå.

Så kigger vi i manualen til vores RO4700 VHF radio.

Her har de været lidt mere brugervenlige og skrevet polariteterne på. Vi skal finde de ledninger VHF radioen lytter på og det er NMEA ind + som er gul og NMEA ind – som er grøn.

Så vi skal altså forbinde Transmit + gul fra HDS til NMEA ind + på VHF radioen som også er gul.

Så skal vi forbinde Transmit – blå fra HDS til NMEA ind – på VHF radioen som er grøn.

Nu vil vores HDS sende GPS data til VHF radioen og radioen vil modtage data fra HDS enheden.

Hvis dit NMEA0183 netværk ikke virker

 • Tjek dine ledningsforbindelser igen. Sidder de rigtigt sammen?
 • Tjek igen i manualen og se om du har forbundet de rigtige ledninger.
 • Tjek at NMEA0183 data deling er slået til i enheden. Nogle enheder har som default NMEA0183 slået til andre har ikke.

OBS! Nogle ældre enheder blandt andet Garmin bruger den sorte jord ledning som “tale” og “lytte” – (negativ). Det vil sige at du skal sætte Transmit – og Receive – fra den enhed du vil snakke med, sammen med denne jordledning.