De 10 ramperegler

Det er god skik at overholde de 10 gængse ramperegler herunder. Så glider det nemt for alle og man kan komme hurtigt på vandet, eller hjem.

  1. Overhold de regler der gælder for færdsel på havnens område.
  2. Klargør båden til søsætning væk fra rampen, hvor du ikke holder i vejen.
  3. Vent til det bliver din tur, og gør opholdet med bilen på rampen så kort som muligt.
  4. Fortøjer båden så langt ude på broen (væk fra rampen) som muligt, før bilen flyttes.
  5. Parker bil og trailer på de særlige “trailer-P-pladser”, eller hvor du holder lovligt og af vejen.
  6. Overhold havnens hastigheds begrænsning for sejlads i havnebassinet, både på vej ud og ind.
  7. Efterlad aldrig fiskeaffald i havn eller havnebassin. Rens fisk på åbent vand eller når du kommer hjem.
  8. Når du lægger til ved rampen, skal båden trækkes op hurtigst muligt.
  9. Rig båden af væk fra rampen, hvor du ikke holder i vejen.
  10. Udvis tålmodighed og hjælp andre som har brug for en hånd.